Peribahasa Madura

Dari Wikikutip bahasa Indonesia, koleksi kutipan bebas.

akantha pe-sapean pappa

A[sunting]

Aèng sondeng nandhâaghi dâlemma lèmbung
Orang yang pendiam biasanya banyak ilmu.
Aghândhu' kotoran
Mempunyai niat buruk terhadap orang lain, atau dengan kata lain bermanis muka dengan maksud buruk.
Ajâm mènta sasengnget
Mencelakai diri sendiri.
Aotang dârâ nyerra dârâ
Hutang nyawa dibayar dengan nyawa.
Asèl ta' adhina asal
Meski kaya tetapi tetap bersahaja dalam bersikap.
Atèmbang potè mata, lebbi bhâgus potè tolang
Dari pada malu lebih baik mati.

B[sunting]

Bhâsa nantoaghi bhângsa
Bahasa menunjukkan bangsa
Bhâsa ghâmbhâranna budi
Bahasa mencerimkan budi pekerti seseorang.
Bibirrâ nola', atèna mellak
Malu malu kucing atau hanya menolak di bibir saja, tetapi sebenarnya dia mau

C[sunting]

Caca pasaran
Bicara tidak tahu aturan atau kabar burung

D[sunting]

Dâpor dhâddi romma
Menggambarkan tentang seseorang yang semula kaya raya, namun kemudian jatuh miskin.

J[sunting]

Jhuko' satasè' jhâ' palappaè kabbhi
Jangan menyamaratakan watak manusia

Macan[sunting]

Mèskèn arta soghi atè
Biar miskin harta, tetapi tetap kaya hatinya

T[sunting]

Tadâ' aèng aghili ka olo
  • Tidak ada orangtua yang minta ke anaknya